Warunki

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik może korzystać z niniejszej witryny, jeśli wyraża zgodę na następujące warunki. Wchodząc na niniejszą witrynę lub pobierając materiały z niniejszej witryny lub korzystając z nich, użytkownik akceptuje te warunki i wyraża zgodę na podporządkowanie się nim.

Witryna Płatne Ankiety Online stanowi bezpłatną usługę informacyjną świadczoną przez C2O Media Limited.

Podczas gdy Płatne Ankiety Online podejmuje stosowne wysiłki w celu prawidłowego udostępniania odpowiednich i aktualnych informacji na tej witrynie, Płatne Ankiety Online nie udziela żadnych gwarancji, ani nie składa zapewnień co do ich dokładności. Płatne Ankiety Online nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w zawartości niniejszej witryny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie służą jedynie celom demonstracyjnym i nie są wyczerpujące ani nie stanowią porady prawnej w odniesieniu do żadnej określonej kwestii. Wszystkie informacje podlegają możliwości zmian bez uprzedniego powiadomienia i według naszego uznania. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

Za oprogramowanie strony trzeciej, które może zostać pobrane z witryny prowadzonej przez stronę trzecią, bez względu na to, czy na witrynie Płatne Ankiety Online znajduje się odniesienie czy łącze do niego, odpowiedzialność ponosi ta strona trzecia, a nie Płatne Ankiety Online, który nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, wirusy lub powstałe w inny sposób, w konsekwencji pobrania takiego oprogramowania przez dowolnego użytkownika. Uwaga: żadne łącze do witryny strony trzeciej nie oznacza naszej aprobaty dla zawartości takiej witryny ani korzystania z takiej witryny czy towarów lub usług oferowanych przez stronę trzecią.

 

Podsumowanie

Płatne Ankiety Online nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednią, bezpośrednią, uboczne, szczególne lub wtórne straty lub szkody, w tym, między innymi, utratę zysku, tymczasowe zaprzestanie działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych z systemu obsługi informacyjnej lub poniesioną w inny sposób przez użytkownika lub stronę trzecią, a wynikającą z dostępu do witryny Płatne Ankiety Online lub dowolnej innej witryny, która jest w sposób bezpośredni lub pośredni powiązana z którąkolwiek ze stron na witrynie Płatne Ankiety Online lub korzystania z nich. Udostępnione informacje mogą być niekompletne, nieaktualne lub niedokładne i mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Przed podejmowaniem jakichkolwiek działań lub ich zaniechaniem użytkownicy powinni zawsze zasięgnąć odpowiedniej porady prawnej.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że dostęp do witryny Płatne Ankiety Online jest wolny od wirusów, robaków, koni trojańskich i wszelkich innych elementów o niszczącym charakterze. Płatne Ankiety Online nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie, uboczne, szczególne lub wtórne straty lub szkody z tytułu utraty zysku, danych lub możliwości użytkowania poniesionej przez użytkownika lub stronę trzecią, a wynikające z dostępu do witryny Płatne Ankiety Online lub dowolnej innej witryny, która jest w sposób bezpośredni lub pośredni powiązana z którąkolwiek ze stron na witrynie Płatne Ankiety Online lub korzystania z nich.